Zone Pastorali

I – Mons. Fausto Panfili (Zona Cittadina)

II – Don Gerardo Balbi (Zona Umbertide)

III – Don Nando Dormi (Zona Flaminia)

IV – Don Cristoforo Przyborowski (Zona Mocaiana)

V – Don Bruno Olivastri (Zona Saonda – Chiascio)